Sommelier klub Martin
Sommelier klub Martin
Veronika Rabadová Šoltysová (slovenská speváčka a herečka) – žije v Košiciach, vyštudovala Akadémiu umení
v Banskej Bystrici a učí spev na štátnom konzervatóriu v Košiciach. Spieva už viac ako pätnásť rokov
v rôznych slovenských zoskupeniach, koncertovala s Kandráčovcami, už tretí rok koncertuje s vlastnou kapelou,
a má chuť koncertovať minimálne ďalších pätnásť rokov.
Stálym hosťom je kapela ViacMenejTrio a moderuje František Výrostko.
Vstupné: 10€
Podujatie je organizované vďaka podpore
VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany a mesta Martin