Vinotéka Sommelier Martin

17.02.2018 | Degustácia: Slobodné vinárstvo

DEGUSTÁCIA 17.2.2018 o 19:00 | Slobodné vinárstvo je meno vína z Majera Zemianske Sady. Majer Zemianske Sady je nezávislý rodinný podnik. Od roku 1912 hospodárime na pôde v Zemianskych Sadoch pri Hlohovci. Po násilnom prerušení rodinnej tradície, riadi v súčasnosti Majer Zemianske Sady spoločne štvrtá a piata generácia. V medzivojnovom období sa naše vína predávali pod obchodnou značkou K trom boxerom. Vinárske dedičstvo sme začali obnovovať v roku 1997. Víno vnímame ako živý organizmus. Pri výrobe kladieme dôraz na remeselnú precíznosť, na pochopenie prírodných procesov. Nesnažíme sa ich meniť. Všetky naše vína kvasia prirodzene, vlastnými kvasinkami. Nepridávame do nich žiadne enologické prípravky, ktoré takzvane “krášlia” ich vôňu a chuť. Od začiatku sa venujeme aj výrobe oranžových vín – vín z bielych odrôd, ktoré fermentujú na šupkách. Kvasenie na šupkách nás prirodzene priviedlo ku gruzínskym Kvevri – ručne robeným hlineným amforám, ktoré sme na jeseň 2014 zakopali na Majeri.

Vinotéka Sommelier